CAS - VAL

La dis        ància de      soste nibili       tat.

La distancia de sostenibilidad

Què és
la distància
de sostenibilitat?

És la separació necessària que ha d'existir entre els teus diferents tipus de residus per poder reciclar-los de manera correcta.

És una cosa que tots hem de tenir en compte en el nostre dia a dia.

Fins i tot tu

avantatges

Quins avantatges té
respectar la distància
de sostenibilitat?

Si tots ens habituem a classificar i separar els nostres diferents tipus de residus facilitarem el seu correcte reciclatge, aconseguint un efecte evident en àrees com:

Generació d'ocupació i teixit industrial
Estalvi Energètic.
Estalvi de matèries primeres.
Impuls de l'economia circular
Reducció d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle
Estalvi d'Aigua
Reducció de les quantitats de residus que acaben en els abocadors

claus

¿Com es pot respectar
la distància de
sostenibilitat?

En realitat, separar els teus residus i aconseguir-lo és molt senzill. Només has de tenir en compte les següents claus.

Què va al contenidor blau?

En general, paper i cartó. I si no ho barreges amb grapes, adhesius o altres elements, encara millor.

Què va al contenidor groc?

Fonamentalment, envasos. Recorda que n'existeixen dues classes.

Què va al contenidor verd?

Només envasos de vidre. Però, atenció: lleva'ls abans els taps!

Què va al contenidor gris?

Tots els residus que no s'hagen de llençar als altres contenidors.

On diposite el que no va en cap dels contenidors?

Doncs depèn del tipus de residu.

el consorci

units per   la soste nibili         tat.

El Consorci per a la Gestió de Residus Urbans del Baix Vinalopó (Consorci A5), integra les següents entitats locals: Diputació d'Alacant, Asp, Algueña, Crevillent, Elx, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, Monforte del Cid, Novelda, La Romana i Santa Pola.

El seu objectiu és gestionar de manera idònia els residus urbans que es generen aquests municipis, des del seu tractament i classificació fins a la seua eliminació: només així pot potenciar-se el reciclatge i el retorn a la circulació dels materials aprofitables.

la planta

1.- Una planta única per a tot

La Planta de Tractament de Residus Urbans i de Classificació d'Envasos d'Elx és propietat del Consorci per a la Gestió de Residus Urbans del Baix Vinalopó i de la seus gestió s'encarrega l'empresa UTE URBAHORMAR, composta per URBASER i CHM.

Aquesta planta és l'única planta a la Comunitat Valenciana que tracta residus procedents del contenidor gris de la fracció restes i del contenidor groc d'envasos. A més, la planta està preparada per rebre i tractar la fracció orgànica arreplegada selectivament, que s'implantarà al llarg dels pròxims anys als municipis.

  • La planta dóna servei a uns 300.000 habitants, més altres 170.000 de manera estacional.
  • La planta gestiona 200.000 tones de residus a l'any.
  • La planta classifica i recupera materials, als que dóna una segona vida, i converteix els residus en subproductes.

1.- Què fem en la planta amb els envasos lleugers que ens arriben?

Rebem tots els residus procedents del contenidor groc, els quals són identificats i seleccionats per procedir a la seua separació i enviament ja com subproductes als recicladors finals.

Això fa possible recuperar-los i transformar-los de nou en matèria primera, la qual cosa garanteix el respecte al medi ambient i l'estalvi responsable del recursos naturals.

3.- Què fem en la planta amb els residus de la fracció restes que ens arriben?

Rebem tots els residus procedents del contenidor gris i, després de la seua identificació, classificació i separació, obtenim els subproductes, que enviem als recicladors finals, responsables del seu retorn al mercat. També se separa la fracció orgànica que puga haver-hi i la tractem biològicament a la nostra zona de compostatge i afinament.

Amb aquest procés es recuperen els xicotets fragments de vidre i s'obté un material bioestabilitzat de bona qualitat, un producte reutilitzable capaç de recuperar de manera notable les propietats del sòl agrícola.

És important destacar que, una vegada que s'implante als municipis la recollida separada de matèria orgànica amb el contenidor marró, aquests residus es derivaran directament al compostatge i afinament per obtenir el compost, que serà reutilitzat com a abonament per a la terra..

4.- Què succeeix amb els residus que no es poden reciclar?

Es dipositen a un abocador controlat de Residus Sòlids Urbans, assegurant la màxima seguretat i respecte al medi ambient.

El procés assegura tant la compactació dels residus (i, per tant, la reducció del seu volum) com el seu aïllament del medi exterior.

5.- Com afecta a la
planta que jo respecte
la "distància de
sostenibilitat"?

* D'una banda, el teu procés de selecció i separació se suma als nostres, de manera que s'incrementa de manera notable el percentatge de residus que es reciclen en la planta.

* I, d'altra banda, evites problemes i avaries en la planta, que poden detenir el correcte desenvolupament del cicle de reciclatge.

concurso

I Concurs Escolar

"Recorda       separar"

Sí, encara hi ha molta gent que s'oblida de separar els seus residus. Però els xiquets poden ajudar-nos a canviar-ho, amb un dibuix que siga una resposta a la pregunta: Com podem recordar tots els dies que hem de separar els residus?

Consulta ACÍ les bases del concurs i descobreix com pots participar-hi.

Respectar la distància de sostenibilitat és cosa de tots

* Campos obligatoris He llegit i accepte la Política de Privacitat

La dis        ància de      soste nibili       tat.

La distancia de sostenibilidad

Què és
la distància
de sostenibilitat?

És la separació necessària que ha d'existir entre els teus diferents tipus de residus per poder reciclar-los de manera correcta.

És una cosa que tots hem de tenir en compte en el nostre dia a dia.

Fins i tot tu

avantatges

Quins avantatges té
respectar la distància
de sostenibilitat?

Si tots ens habituem a classificar i separar els nostres diferents tipus de residus facilitarem el seu correcte reciclatge, aconseguint un efecte evident en àrees com:

Generació d'ocupació i teixit industrial
Estalvi Energètic.
Estalvi de matèries primeres.
Impuls de l'economia circular
Reducció d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle
Estalvi d'Aigua
Reducció de les quantitats de residus que acaben en els abocadors

claus

¿Com es pot respectar
la distància de
sostenibilitat?

En realitat, separar els teus residus i aconseguir-lo és molt senzill. Només has de tenir en compte les següents claus.

Què va al contenidor blau?

En general, paper i cartó. I si no ho barreges amb grapes, adhesius o altres elements, encara millor.

Què va al contenidor groc?

Fonamentalment, envasos. Recorda que n'existeixen dues classes.

Què va al contenidor verd?

Només envasos de vidre. Però, atenció: lleva'ls abans els taps!

Què va al contenidor gris?

Tots els residus que no s'hagen de llençar als altres contenidors.

On diposite el que no va en cap dels contenidors?

Doncs depèn del tipus de residu.

el consorci

El Consorci per a la Gestió de Residus Urbans del Baix Vinalopó (Consorci A5), integra les següents entitats locals: Diputació d'Alacant, Asp, Algueña, Crevillent, Elx, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, Monforte del Cid, Novelda, La Romana i Santa Pola.

El seu objectiu és gestionar de manera idònia els residus urbans que es generen aquests municipis, des del seu tractament i classificació fins a la seua eliminació: només així pot potenciar-se el reciclatge i el retorn a la circulació dels materials aprofitables.

la planta

1.- Una planta única per a tot

La Planta de Tractament de Residus Urbans i de Classificació d'Envasos d'Elx és propietat del Consorci per a la Gestió de Residus Urbans del Baix Vinalopó i de la seus gestió s'encarrega l'empresa UTE URBAHORMAR, composta per URBASER i CHM.

Aquesta planta és l'única planta a la Comunitat Valenciana que tracta residus procedents del contenidor gris de la fracció restes i del contenidor groc d'envasos. A més, la planta està preparada per rebre i tractar la fracció orgànica arreplegada selectivament, que s'implantarà al llarg dels pròxims anys als municipis.

  • La planta dóna servei a uns 300.000 habitants, més altres 170.000 de manera estacional.
  • La planta gestiona 200.000 tones de residus a l'any.
  • La planta classifica i recupera materials, als que dóna una segona vida, i converteix els residus en subproductes.

1.- Què fem en la planta amb els envasos lleugers que ens arriben?<

Rebem tots els residus procedents del contenidor groc, els quals són identificats i seleccionats per procedir a la seua separació i enviament ja com subproductes als recicladors finals.

Això fa possible recuperar-los i transformar-los de nou en matèria primera, la qual cosa garanteix el respecte al medi ambient i l'estalvi responsable del recursos naturals.

3.- Què fem en la planta amb els residus de la fracció restes que ens arriben?

Rebem tots els residus procedents del contenidor gris i, després de la seua identificació, classificació i separació, obtenim els subproductes, que enviem als recicladors finals, responsables del seu retorn al mercat. També se separa la fracció orgànica que puga haver-hi i la tractem biològicament a la nostra zona de compostatge i afinament.

Amb aquest procés es recuperen els xicotets fragments de vidre i s'obté un material bioestabilitzat de bona qualitat, un producte reutilitzable capaç de recuperar de manera notable les propietats del sòl agrícola.

És important destacar que, una vegada que s'implante als municipis la recollida separada de matèria orgànica amb el contenidor marró, aquests residus es derivaran directament al compostatge i afinament per obtenir el compost, que serà reutilitzat com a abonament per a la terra..

4.- Què succeeix amb els residus que no es poden reciclar?

Es dipositen a un abocador controlat de Residus Sòlids Urbans, assegurant la màxima seguretat i respecte al medi ambient.

El procés assegura tant la compactació dels residus (i, per tant, la reducció del seu volum) com el seu aïllament del medi exterior.

5.- Com afecta a la planta que jo respecte la "distància de sostenibilitat"?

* D'una banda, el teu procés de selecció i separació se suma als nostres, de manera que s'incrementa de manera notable el percentatge de residus que es reciclen en la planta.

* I, d'altra banda, evites problemes i avaries en la planta, que poden detenir el correcte desenvolupament del cicle de reciclatge.

I Concurs Escolar

"Recorda       separar"

Sí, encara hi ha molta gent que s'oblida de separar els seus residus. Però els xiquets poden ajudar-nos a canviar-ho, amb un dibuix que siga una resposta a la pregunta: Com podem recordar tots els dies que hem de separar els residus?

Consulta ACÍ les bases del concurs i descobreix com pots participar-hi.

Respectar la distància de sostenibilitat és cosa de tots

* Campos obligatoris He llegit i accepte la Política de Privacitat